Η εταιρεία ADVANTA Συμβουλευτική Α.Ε. με ομάδα στελεχών συνδυάζοντας την προσωπική ενασχόληση και  προσοχή ενός έμπιστου συμβούλου - συνεργάτη,  παρέχει φάσμα υπηρεσιών όπως Φοροτεχνική-λογιστική υποστήριξη ,υπηρεσίες Σύμβουλου επιχειρήσεων σε θέματα Διοίκησης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης αναλαμβάνοντας ανάλογα με τις απαιτήσεις σας , την υποστήριξη μέρους  ή εξ ολοκλήρου των οικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας σας.

Η εταιρεία μας εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής αξίας με στόχο την μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης δεσμευόμενοι να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με ακεραιότητα, επαγγελματικότητα ,αξιοπιστία και εχεμύθεια.

Advanta Συμβουλευτική ΑΕ
Ζαλοκώστα 8, 106 71, Αθήνα. Τηλ.: 210 362 7772, 210 361 9442, Fax: 210 362 5047