Υπουργέιο Ανάπτυξης 
Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων
Ευρωπαική Ενωση
Εθνικό Τυπογραφείο
ΟΑΕΔ
EBEA
ISO
TAXIS NET
TAX HEAVEN
IKA
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα 
Χρηματιστήριο Αθηνών
First Title Insurance

Advanta Συμβουλευτική ΑΕ
Ζαλοκώστα 8, 106 71, Αθήνα. Τηλ.: 210 362 7772, 210 361 9442, Fax: 210 362 5047