ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστικές υπηρεσίες

  • Εποπτεία λογιστηρίων Α.Ε και Ε.Π.Ε.
  • Ενημέρωση βιβλίων στη έδρα της επιχείρησης ή στα γραφεία μας.
  • Ανάπτυξη συστήματος reporting για εσωτερική ενημέρωση αλλά και για εξωτερική (Τράπεζες, Προσαρμογή και ενοποίηση Οικονομικών καταστάσεων με συγγενείς εταιρείες)
  • Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης προϋπολογισμών, cash flow,αναλυτικής λογιστικής.
  • Έλεγχος και τήρηση μισθοδοτικών καταστάσεων.

 

Advanta Συμβουλευτική ΑΕ
Ζαλοκώστα 8, 106 71, Αθήνα. Τηλ.: 210 362 7772, 210 361 9442, Fax: 210 362 5047