ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

  • Προγραμματισμός και έλεγχος των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας.
  • Συστάσεις μετατροπές και συγχωνεύσεις  εταιρειών.
  • Συνδρομή και αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.

 

Advanta Συμβουλευτική ΑΕ
Ζαλοκώστα 8, 106 71, Αθήνα. Τηλ.: 210 362 7772, 210 361 9442, Fax: 210 362 5047