ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αξιολόγηση και οργάνωση λογιστηρίου

Αξιολόγηση της λειτουργίας και οργάνωσης του λογιστηρίου μελετώντας το υλικοτεχνικό και ανθρώπινο δυναμικό του.

  • Ανάλυση εργασιών για κάθε θέση εργασίας.
  • Σύνταξη πλάνου  υποχρεώσεων και αναγκών προς εξωτερικούς και εσωτερικούς χρήστες των πληροφοριών.
  • Καταγραφή αδυναμιών και προτάσεις βελτίωσης τους.
  • Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης και προτάσεων για βελτίωση των λειτουργιών της εταιρείας.

 

Advanta Συμβουλευτική ΑΕ
Ζαλοκώστα 8, 106 71, Αθήνα. Τηλ.: 210 362 7772, 210 361 9442, Fax: 210 362 5047