ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού

Κατάρτιση βραχυχρόνιων καταστάσεων ταμειακού προγραμματισμού για την διαπίστωση των ταμειακών αναγκών της εταιρείας και τον έγκυρο προγραμματισμό εκμετάλλευσης χρηματικών διαθεσίμων ή χρηματοδότησης.

 

Advanta Συμβουλευτική ΑΕ
Ζαλοκώστα 8, 106 71, Αθήνα. Τηλ.: 210 362 7772, 210 361 9442, Fax: 210 362 5047