ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκδοση μισθοδοσίας Προσωπικού

Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης μισθοδοσίας προσωπικού με εξειδικευμένο λογισμικό (Οn line ενημέρωση ανανεώσεων συλλογικών συμβάσεων), έκδοση εκκαθαρίσεων μισθοδοσίας και ηλεκτρονικής ενημέρωσης ασφαλιστικών ταμείων.
Η επιλογή έκδοσης μισθοδοσίας outsourcing, εκτός της διασφάλισης του απορρήτου συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα καθώς αποδεσμεύει  πολύτιμο χρόνο από τις οικονομικές υπηρεσίες σας.

 

Advanta Συμβουλευτική ΑΕ
Ζαλοκώστα 8, 106 71, Αθήνα. Τηλ.: 210 362 7772, 210 361 9442, Fax: 210 362 5047