ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναδιάρθρωση / Αναχρηματοδότηση  Παθητικού

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους πιστωτικούς οργανισμούς, τράπεζες και εταιρείες Leasing ,αναλαμβάνει την μελέτη των δανείων και υποχρεώσεων της επιχείρησης σας και προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης, αποτυπώνοντας σε business plans, τις προοπτικές σας, εξασφαλίζοντας τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους.
Ο  σχεδιασμός της αναχρηματοδότησης απαιτεί συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους όπως τα στελέχη  μας ,που κατανοούν την φιλοσοφία και τους στόχους της εταιρείας σας.

 

Advanta Συμβουλευτική ΑΕ
Ζαλοκώστα 8, 106 71, Αθήνα. Τηλ.: 210 362 7772, 210 361 9442, Fax: 210 362 5047