ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες οικονομικού συμβούλου διοίκησης

Όταν ο  Λόγος ή ο αντίλογος μας, μπορούν να οδηγήσουν  σε νέες επιχειρηματικές  επιλογές.
Τα πλεονεκτήματα αυτής της υπηρεσίας είναι πολλαπλά και έχουν δείξει ότι λειτουργούν εποικοδομητικά για τις εταιρείες, βοηθώντας να ανοιχτούν νέοι επιχειρηματικοί ορίζοντες.
Έμπειρα στελέχη μας, ανεξάρτητοι από οικονομικές δεσμεύσεις και  εσωτερικές οργανωτικές αγκυλώσεις , συζητούν με τις διοικήσεις σας τους στόχους και τα οράματα σας, λειτουργώντας ως μοχλός ανάπτυξης, εφαρμόζοντας εκσυγχρονιστικές αλλαγές διαδικασιών  και εφαρμογής συστημάτων  εσωτερικού ελέγχου .
Παράλληλα μπορούν να χειριστούν με εχεμύθεια ,επιχειρηματικά σχέδια, που επιθυμείτε να μείνουν ¨μακριά¨ από τα υπόλοιπα στελέχη σας, υλοποιώντας τις αποφάσεις σας.

Advanta Συμβουλευτική ΑΕ
Ζαλοκώστα 8, 106 71, Αθήνα. Τηλ.: 210 362 7772, 210 361 9442, Fax: 210 362 5047